digitaleweek.be

www.digitaleweek.be | Organiseer jouw digitale dagen! Wij helpen je op weg.

https://www.digitaleweek.be/

Domain rank for digitaleweek.be

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 8.74 8.68 8.87
2017-11-15 8.95 0.21 arrow_drop_up 9.00 0.32 arrow_drop_up 8.85 -0.02 arrow_drop_down
2018-02-27 8.92 -0.03 arrow_drop_down 9.00 0.00 remove 8.76 -0.09 arrow_drop_down
2018-05-04 8.83 -0.09 arrow_drop_down 8.86 -0.14 arrow_drop_down 8.76 0.00 remove
2018-08-08 8.75 -0.08 arrow_drop_down 8.81 -0.05 arrow_drop_down 8.61 -0.15 arrow_drop_down
2018-11-07 9.07 0.32 arrow_drop_up 9.15 0.34 arrow_drop_up 8.91 0.30 arrow_drop_up
2019-02-05 9.09 0.02 arrow_drop_up 9.17 0.02 arrow_drop_up 8.92 0.01 arrow_drop_up
2019-05-07 8.73 -0.36 arrow_drop_down 8.59 -0.58 arrow_drop_down 9.00 0.08 arrow_drop_up
2019-08-07 8.86 0.13 arrow_drop_up 8.64 0.05 arrow_drop_up 9.31 0.31 arrow_drop_up
2019-11-11 8.85 -0.01 arrow_drop_down 8.57 -0.07 arrow_drop_down 9.39 0.08 arrow_drop_up
2020-02-10 8.89 0.04 arrow_drop_up 8.56 -0.01 arrow_drop_down 9.55 0.16 arrow_drop_up
2020-06-16 8.60 -0.29 arrow_drop_down 8.18 -0.38 arrow_drop_down 9.44 -0.11 arrow_drop_down

Position of digitaleweek.be compared to other dot be domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 4,070 10,124 5,133
2017-11-15 3,359 711 arrow_drop_up 5,921 4,203 arrow_drop_up 6,120 -987 arrow_drop_down
2018-02-27 3,454 -95 arrow_drop_down 5,871 50 arrow_drop_up 6,801 -681 arrow_drop_down
2018-05-04 3,909 -455 arrow_drop_down 6,455 -584 arrow_drop_down 6,990 -189 arrow_drop_down
2018-08-08 4,221 -312 arrow_drop_down 6,780 -325 arrow_drop_down 7,543 -553 arrow_drop_down
2018-11-07 3,047 1,174 arrow_drop_up 4,863 1,917 arrow_drop_up 5,811 1,732 arrow_drop_up
2019-02-05 3,062 -15 arrow_drop_down 4,882 -19 arrow_drop_down 5,967 -156 arrow_drop_down
2019-05-07 5,162 -2,100 arrow_drop_down 8,771 -3,889 arrow_drop_down 5,883 84 arrow_drop_up
2019-08-07 4,467 695 arrow_drop_up 7,664 1,107 arrow_drop_up 3,491 2,392 arrow_drop_up
2019-11-11 4,531 -64 arrow_drop_down 8,194 -530 arrow_drop_down 3,136 355 arrow_drop_up
2020-02-10 4,038 493 arrow_drop_up 7,922 272 arrow_drop_up 2,305 831 arrow_drop_up
2020-06-16 5,080 -1,042 arrow_drop_down 10,972 -3,050 arrow_drop_down 3,161 -856 arrow_drop_down

Search trend for digitaleweek