vfu-ffi.be

VFU-FFI : Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

vormingsfonds, uitzendkrachten

https://vfu-ffi.be/

Domain rank for vfu-ffi.be

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 6.54 8.73 2.15
2017-11-15 7.34 0.80 arrow_drop_up 8.77 0.04 arrow_drop_up 4.47 2.32 arrow_drop_up
2018-02-27 7.42 0.08 arrow_drop_up 8.70 -0.07 arrow_drop_down 4.86 0.39 arrow_drop_up
2018-05-04 7.69 0.27 arrow_drop_up 8.97 0.27 arrow_drop_up 5.14 0.28 arrow_drop_up
2018-08-08 7.49 -0.20 arrow_drop_down 8.77 -0.20 arrow_drop_down 4.94 -0.20 arrow_drop_down
2018-11-07 7.71 0.22 arrow_drop_up 8.45 -0.32 arrow_drop_down 6.21 1.27 arrow_drop_up
2019-02-05 7.77 0.06 arrow_drop_up 8.53 0.08 arrow_drop_up 6.24 0.03 arrow_drop_up
2019-05-07 8.06 0.29 arrow_drop_up 8.84 0.31 arrow_drop_up 6.51 0.27 arrow_drop_up
2019-08-07 7.75 -0.31 arrow_drop_down 8.35 -0.49 arrow_drop_down 6.54 0.03 arrow_drop_up
2019-11-11 7.75 0.00 remove 8.24 -0.11 arrow_drop_down 6.77 0.23 arrow_drop_up
2020-02-10 7.98 0.23 arrow_drop_up 8.45 0.21 arrow_drop_up 7.04 0.27 arrow_drop_up
2020-06-16 6.19 -1.79 arrow_drop_down 8.58 0.13 arrow_drop_up 1.41 -5.63 arrow_drop_down

Position of vfu-ffi.be compared to other dot be domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 16,345 9,686 71,144
2017-11-15 11,887 4,458 arrow_drop_up 7,544 2,142 arrow_drop_up 40,394 30,750 arrow_drop_up
2018-02-27 10,932 955 arrow_drop_up 7,986 -442 arrow_drop_down 36,102 4,292 arrow_drop_up
2018-05-04 9,888 1,044 arrow_drop_up 5,672 2,314 arrow_drop_up 31,877 4,225 arrow_drop_up
2018-08-08 10,453 -565 arrow_drop_down 7,084 -1,412 arrow_drop_down 34,010 -2,133 arrow_drop_down
2018-11-07 9,657 796 arrow_drop_up 9,658 -2,574 arrow_drop_down 25,472 8,538 arrow_drop_up
2019-02-05 9,403 254 arrow_drop_up 9,168 490 arrow_drop_up 25,048 424 arrow_drop_up
2019-05-07 8,852 551 arrow_drop_up 6,971 2,197 arrow_drop_up 23,641 1,407 arrow_drop_up
2019-08-07 8,948 -96 arrow_drop_down 9,690 -2,719 arrow_drop_down 22,543 1,098 arrow_drop_up
2019-11-11 8,299 649 arrow_drop_up 10,357 -667 arrow_drop_down 20,652 1,891 arrow_drop_up
2020-02-10 7,114 1,185 arrow_drop_up 8,628 1,729 arrow_drop_up 18,530 2,122 arrow_drop_up
2020-06-16 17,445 -10,331 arrow_drop_down 8,270 358 arrow_drop_up 98,342 -79,812 arrow_drop_down

Search trend for vfu ffi